تمامی اجناسی که در فروشگاه اینترنتی صنعت اینجا به فروش میرسد تماما نو و فابریک و داخل کارتن میباشند
و هیچ جنس دست دوم و غیر اصلی به فروش نمیرود. در صورت بروز مشکل تمامی پول کالا بازگشت داده میشود.