تسویه آنلاین: در صورت خرید آنلاین از طریق سایت می توانید توسط کارت های شتاب و درگاه امن بانک تسویه خود را انجام دهید. در غیر اینصورت می توانید با واریز وجه محصول به شماره کارت ۵۳۴۷-۷۶۰۵-۱۰۱۱-۵۸۹۲بانک سپه به نام آقای محمد عبادی نژاد و ارسال فیش واریز به شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۴۵۴۰۲۶ ، تسویه خود را انجام دهید.